Loading...
Statistics

Qwaqwa.co.za - info

Qwaqwa Online | Community Site about Qwaqwa, Phuthaditjhaba and Surrounding areas
www.qwaqwa.co.za/

Qwaqwa.co.za

Facebook Shares: 533
Goolge+: N/A
HTTPS: We've found SSL Cert.
Content encoding: UTF-8
Website text count: 4381

Name server

Host IP Address
ns1.yourdomain.co.za 169.1.2.99
ns2.yourdomain.co.za 197.242.144.5
ns3.yourdomain.co.za 196.38.88.56
ns4.yourdomain.co.za 207.44.188.90

Domain Info - Qwaqwa.co.za

Domain Registrar: UniForum Association
Domain length: 12 characters
Domain extension: .za
Decimal Domain name encoding: 1110001
Binary Domain name encoding: 0111000101110111011000010111000101110111 ...
ASCII Domain name encoding: 113 119 97 113 119 97 46 99 111 46 122 9 ...
HEX Domain name encoding: 7100770061007100770061002E0063006F002E00 ...
Domain Morse encoding: --.- .-- .- --.- .-- .- .-.-.- -.-. --- .-.-.- --.. .-
MD5 Domain Encoding: 77dacbe6d58c48441f711aaaf22737e2
SHA Domain Encoding: 91174eba99cc359be3ca5f877df2357ebde17c64
Base64 Domain Encoding: cXdhcXdhLmNvLnph
Estimated bandwidth: 3,852 MB / Month (3.852 GB, 0.003852 TB)

Used Scripts

 • jquery.js
 • jquery-migrate.min.js
 • api.js
 • frontend-builder-global-functions.js
 • idle-timer.min.js
 • custom.js
 • comment-reply.min.js
 • jquery.mobile.custom.min.js
 • smoothscroll.js
 • core.min.js
 • widget.min.js
 • mouse.min.js
 • resizable.min.js
 • draggable.min.js
 • button.min.js
 • position.min.js
 • dialog.min.js
 • js_functions.js
 • jquery.fitvids.js
 • waypoints.min.js
 • jquery.magnific-popup.js
 • frontend-builder-scripts.js
 • slider.min.js
 • jquery.ui.touch-punch.js
 • wp-embed.min.js
 • salvattore.min.js
 • jquery.easypiechart.js

HTTP Header Response

HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 23 Aug 2017 12:42:01 GMT Server: Apache X-Pingback: http://qwaqwa.co.za/xmlrpc.php Location: http://qwaqwa.co.za/ Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Cache: MISS from chicago01.highproxies.com X-Cache-Lookup: MISS from chicago01.highproxies.com:3128 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 23 Aug 2017 12:42:03 GMT Server: Apache X-Pingback: http://qwaqwa.co.za/xmlrpc.php Link: ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink X-TEC-API-VERSION: v1 X-TEC-API-ROOT: http://qwaqwa.co.za/wp-json/tribe/events/v1/ X-TEC-API-ORIGIN: http://qwaqwa.co.za Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Cache: MISS from chicago01.highproxies.com X-Cache-Lookup: MISS from chicago01.highproxies.com:3128 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive

DNS

host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 7249
 3. type: A
 4. ip: 196.37.186.67
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 86400
 3. type: NS
 4. target: ns1.yourdomain.co.za
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 86400
 3. type: NS
 4. target: ns4.yourdomain.co.za
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 86400
 3. type: NS
 4. target: ns2.yourdomain.co.za
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 86400
 3. type: NS
 4. target: ns3.yourdomain.co.za
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 7260
 3. type: SOA
 4. mname: ns1.yourdomain.co.za
 5. rname: mudavanhuvfs.qwa.uovs.ac.za
 6. serial: 2017032200
 7. refresh: 86400
 8. retry: 7200
 9. expire: 3600000
 10. minimum-ttl: 86400
host: qwaqwa.co.za
 1. class: IN
 2. ttl: 7260
 3. type: MX
 4. pri: 0
 5. target: qwaqwa.co.za

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for Qwaqwa.co.za.

waqwa.co.za qwwaqwa.co.za wwaqwa.co.za qewaqwa.co.za ewaqwa.co.za qswaqwa.co.za swaqwa.co.za qawaqwa.co.za awaqwa.co.za q1waqwa.co.za 1waqwa.co.za q2waqwa.co.za 2waqwa.co.za qaqwa.co.za qwqaqwa.co.za qqaqwa.co.za qwaaqwa.co.za qaaqwa.co.za qwsaqwa.co.za qsaqwa.co.za qwdaqwa.co.za qdaqwa.co.za qweaqwa.co.za qeaqwa.co.za qw1aqwa.co.za q1aqwa.co.za qw2aqwa.co.za q2aqwa.co.za qw3aqwa.co.za q3aqwa.co.za qwqwa.co.za qwaqqwa.co.za qwqqwa.co.za qwawqwa.co.za qwwqwa.co.za qwazqwa.co.za qwzqwa.co.za qwaxqwa.co.za qwxqwa.co.za qwasqwa.co.za qwsqwa.co.za qwawa.co.za qwaqwwa.co.za qwawwa.co.za qwaqewa.co.za qwaewa.co.za qwaqswa.co.za qwaswa.co.za qwaqawa.co.za qwaawa.co.za qwaq1wa.co.za qwa1wa.co.za qwaq2wa.co.za qwa2wa.co.za qwaqa.co.za qwaqwqa.co.za qwaqqa.co.za qwaqwaa.co.za qwaqaa.co.za qwaqwsa.co.za qwaqsa.co.za qwaqwda.co.za qwaqda.co.za qwaqwea.co.za qwaqea.co.za qwaqw1a.co.za qwaq1a.co.za qwaqw2a.co.za qwaq2a.co.za qwaqw3a.co.za qwaq3a.co.za qwaqw.co.za qwaqwaq.co.za qwaqwq.co.za qwaqwaw.co.za qwaqww.co.za qwaqwaz.co.za qwaqwz.co.za qwaqwax.co.za qwaqwx.co.za qwaqwas.co.za qwaqws.co.za qwaqwa.co.zaq qwaqwa.co.zq qwaqwa.co.zaw qwaqwa.co.zw qwaqwa.co.zaz qwaqwa.co.zz qwaqwa.co.zax qwaqwa.co.zx qwaqwa.co.zas qwaqwa.co.zs qwaqwa.co.zxa qwaqwa.co.xa qwaqwa.co.zsa qwaqwa.co.sa qwaqwa.co.zaa qwaqwa.co.aa qwaqwa.co.z a qwaqwa.co. a


TLD Extension Mistakes

qwaqwa.com, qwaqwa.ru, qwaqwa.net, qwaqwa.org, qwaqwa.de, qwaqwa.jp, qwaqwa.uk, qwaqwa.br, qwaqwa.pl, qwaqwa.in, qwaqwa.it, qwaqwa.fr, qwaqwa.au, qwaqwa.info, qwaqwa.nl, qwaqwa.ir, qwaqwa.cn, qwaqwa.es, qwaqwa.cz, qwaqwa.ua, qwaqwa.ca, qwaqwa.kr, qwaqwa.eu, qwaqwa.biz, qwaqwa.za, qwaqwa.gr, qwaqwa.co, qwaqwa.ro, qwaqwa.se, qwaqwa.tw, qwaqwa.vn, qwaqwa.mx, qwaqwa.tr, qwaqwa.ch, qwaqwa.hu, qwaqwa.at, qwaqwa.be, qwaqwa.tv, qwaqwa.dk, qwaqwa.me, qwaqwa.ar, qwaqwa.sk, qwaqwa.us, qwaqwa.no, qwaqwa.fi, qwaqwa.id, qwaqwa.xyz, qwaqwa.cl, qwaqwa.by, qwaqwa.nz, qwaqwa.ie, qwaqwa.il, qwaqwa.pt, qwaqwa.kz, qwaqwa.my, qwaqwa.lt, qwaqwa.io, qwaqwa.hk, qwaqwa.cc, qwaqwa.sg, qwaqwa.edu, qwaqwa.pk, qwaqwa.su, qwaqwa.рф, qwaqwa.bg, qwaqwa.th, qwaqwa.top, qwaqwa.lv, qwaqwa.hr, qwaqwa.pe, qwaqwa.rs, qwaqwa.club, qwaqwa.ae, qwaqwa.si, qwaqwa.az, qwaqwa.ph, qwaqwa.pro, qwaqwa.ng, qwaqwa.tk, qwaqwa.ee, qwaqwa.mobi, qwaqwa.asia, qwaqwa.ws, qwaqwa.ve, qwaqwa.pw, qwaqwa.sa, qwaqwa.gov, qwaqwa.cat, qwaqwa.nu, qwaqwa.ma, qwaqwa.lk, qwaqwa.ge, qwaqwa.tech, qwaqwa.online, qwaqwa.uz, qwaqwa.is, qwaqwa.fm, qwaqwa.lu, qwaqwa.am, qwaqwa.bd, qwaqwa.to, qwaqwa.ke, qwaqwa.name, qwaqwa.uy, qwaqwa.ec, qwaqwa.ba, qwaqwa.ml, qwaqwa.site, qwaqwa.do, qwaqwa.website, qwaqwa.mn, qwaqwa.mk, qwaqwa.ga, qwaqwa.link, qwaqwa.tn, qwaqwa.md, qwaqwa.travel, qwaqwa.space, qwaqwa.cf, qwaqwa.pics, qwaqwa.eg, qwaqwa.im, qwaqwa.bz, qwaqwa.la, qwaqwa.py, qwaqwa.al, qwaqwa.gt, qwaqwa.np, qwaqwa.tz, qwaqwa.kg, qwaqwa.cr, qwaqwa.coop, qwaqwa.today, qwaqwa.qa, qwaqwa.dz, qwaqwa.tokyo, qwaqwa.ly, qwaqwa.bo, qwaqwa.cy, qwaqwa.news, qwaqwa.li, qwaqwa.ug, qwaqwa.jobs, qwaqwa.vc, qwaqwa.click, qwaqwa.pa, qwaqwa.guru, qwaqwa.sv, qwaqwa.aero, qwaqwa.work, qwaqwa.gq, qwaqwa.ag, qwaqwa.jo, qwaqwa.rocks, qwaqwa.ps, qwaqwa.kw, qwaqwa.om, qwaqwa.ninja, qwaqwa.af, qwaqwa.media, qwaqwa.so, qwaqwa.win, qwaqwa.life, qwaqwa.st, qwaqwa.cm, qwaqwa.mu, qwaqwa.ovh, qwaqwa.lb, qwaqwa.tj, qwaqwa.gh, qwaqwa.ni, qwaqwa.re, qwaqwa.download, qwaqwa.gg, qwaqwa.kh, qwaqwa.cu, qwaqwa.ci, qwaqwa.mt, qwaqwa.ac, qwaqwa.center, qwaqwa.bh, qwaqwa.hn, qwaqwa.london, qwaqwa.mo, qwaqwa.tips, qwaqwa.ms, qwaqwa.press, qwaqwa.agency, qwaqwa.ai, qwaqwa.sh, qwaqwa.zw, qwaqwa.rw, qwaqwa.digital, qwaqwa.one, qwaqwa.sn, qwaqwa.science, qwaqwa.sy, qwaqwa.red, qwaqwa.nyc, qwaqwa.sd, qwaqwa.tt, qwaqwa.moe, qwaqwa.world, qwaqwa.iq, qwaqwa.zone, qwaqwa.mg, qwaqwa.academy, qwaqwa.mm, qwaqwa.eus, qwaqwa.gs, qwaqwa.global, qwaqwa.int, qwaqwa.sc, qwaqwa.company, qwaqwa.cx, qwaqwa.video, qwaqwa.as, qwaqwa.ad, qwaqwa.bid, qwaqwa.moscow, qwaqwa.na, qwaqwa.tc, qwaqwa.design, qwaqwa.mz, qwaqwa.wiki, qwaqwa.trade, qwaqwa.bn, qwaqwa.wang, qwaqwa.paris, qwaqwa.solutions, qwaqwa.zm, qwaqwa.city, qwaqwa.social, qwaqwa.bt, qwaqwa.ao, qwaqwa.lol, qwaqwa.expert, qwaqwa.fo, qwaqwa.live, qwaqwa.host, qwaqwa.marketing, qwaqwa.education, qwaqwa.gl, qwaqwa.bw, qwaqwa.berlin, qwaqwa.blue, qwaqwa.cd, qwaqwa.kim, qwaqwa.land, qwaqwa.directory, qwaqwa.nc, qwaqwa.guide, qwaqwa.mil, qwaqwa.pf, qwaqwa.network, qwaqwa.pm, qwaqwa.bm, qwaqwa.events, qwaqwa.email, qwaqwa.buzz, qwaqwa.mv, qwaqwa.party, qwaqwa.works, qwaqwa.bike, qwaqwa.gi, qwaqwa.webcam, qwaqwa.gal, qwaqwa.systems, qwaqwa.ht, qwaqwa.report, qwaqwa.et, qwaqwa.pink, qwaqwa.sm, qwaqwa.jm, qwaqwa.review, qwaqwa.tm, qwaqwa.ky, qwaqwa.pg, qwaqwa.pr, qwaqwa.tools, qwaqwa.bf, qwaqwa.je, qwaqwa.tl, qwaqwa.photos, qwaqwa.pub, qwaqwa.tf, qwaqwa.cool, qwaqwa.fj, qwaqwa.reviews, qwaqwa.support, qwaqwa.watch, qwaqwa.yt, qwaqwa.date, qwaqwa.technology, qwaqwa.укр, qwaqwa.mr, qwaqwa.services, qwaqwa.photography, qwaqwa.vg, qwaqwa.community, qwaqwa.gd, qwaqwa.lc, qwaqwa.help, qwaqwa.market, qwaqwa.photo, qwaqwa.codes, qwaqwa.dj, qwaqwa.mc, qwaqwa.gallery, qwaqwa.wtf, qwaqwa.uno, qwaqwa.bio, qwaqwa.black, qwaqwa.bzh, qwaqwa.gratis, qwaqwa.ink, qwaqwa.mw, qwaqwa.audio, qwaqwa.plus, qwaqwa.chat, qwaqwa.domains, qwaqwa.gy, qwaqwa.ooo, qwaqwa.tel, qwaqwa.training, qwaqwa.онлайн, qwaqwa.deals, qwaqwa.taipei, qwaqwa.cash, qwaqwa.gift, qwaqwa.scot, qwaqwa.sr, qwaqwa.camp, qwaqwa.cloud, qwaqwa.house, qwaqwa.vu, qwaqwa.bi, qwaqwa.careers, qwaqwa.team, qwaqwa.istanbul, qwaqwa.museum, qwaqwa.love, qwaqwa.москва, qwaqwa.coffee, qwaqwa.desi, qwaqwa.menu, qwaqwa.money, qwaqwa.software, qwaqwa.cv, qwaqwa.hosting, qwaqwa.wf, qwaqwa.ye, qwaqwa.care, qwaqwa.direct, qwaqwa.international, qwaqwa.run, qwaqwa.бел, qwaqwa.church, qwaqwa.gm, qwaqwa.onl, qwaqwa.ren, qwaqwa.sl, qwaqwa.vision, qwaqwa.bar, qwaqwa.cards, qwaqwa.exchange, qwaqwa.school, qwaqwa.sz, qwaqwa.bank, qwaqwa.boutique, qwaqwa.fit, qwaqwa.kitchen, qwaqwa.kiwi, qwaqwa.ventures, qwaqwa.amsterdam, qwaqwa.bb, qwaqwa.dm, qwaqwa.style, qwaqwa.brussels, qwaqwa.clothing, qwaqwa.dating, qwaqwa.wien, qwaqwa.bs, qwaqwa.business, qwaqwa.casino, qwaqwa.pictures, qwaqwa.ax, qwaqwa.cricket, qwaqwa.energy, qwaqwa.estate, qwaqwa.farm, qwaqwa.gp, qwaqwa.institute, qwaqwa.nagoya, qwaqwa.place,